eLabEL combineert innovatie en onderzoek

Innovatie: ten minste tien grote eerstelijns gezondheidscentra inrichten als ‘Living Lab’
voor de toepassing van bestaande zorgtechnologieën en e-health applicaties. Deze
zullen als geïntegreerde elektronische ondersteuning worden aangeboden.

Onderzoek: binnen deze Living Labs onderzoek doen naar de impact van de
implementatie van geïntegreerde elektronische ondersteuning; naar de
technische barrières en mogelijkheden van bestaande zorgtechnologieën
en e-health applicaties; naar effectieve implementatiestrategieën;
dit alles in de eerstelijn.