Author Archives: adminpaul

Wat is eLabEL?

Dit filmpje legt in 2, 5 minuut uit waar het bij eLabEL om draait, de implementatie en evaluatie van eHealth in de eerstelijnszorg:  

Online communicatiediensten: veel aangeboden, weinig gebruikt

Bij veel huisartsen kun je via internet een vraag stellen, herhaalrecepten bestellen of bijvoorbeeld een afspraak maken. Toch wordt dit nog maar weinig gebruikt. Voor een deel komt dit omdat mensen misschien niet op de hoogte zijn van de mogelijkheid. Maar ook andere factoren spelen een rol: de verwachtingen die mensen hebben over het gemak […]

Valuecase inspireert eHealth projecten

Stel: je hebt een idee voor het verbeteren van de zorg met eHealth in jouw gezondheidscentrum. Waar begin je dan? Hoe past dit in de middelen die je beschikbaar hebt? Wat betekent dit voor de organisatie? Moet je extra budget aanvragen? Zorgverzekeraars vragen steeds vaker om een businesscase, hoe maak je deze?

Eerste training eLabEL-aanbod

Deze maand heeft bij de eerste praktijk de training van het eLabEL-aanbod plaatsgevonden. Fysiotherapeuten, praktijkondersteuners en een huisarts woonden deze training bij. Dit gaf positieve reacties. De zorgverleners zagen tal van mogelijkheden met het aanbod wat gepresenteerd werd. Zij waren enthousiast door de applicaties die het aanbod omvat, maar ook door de open inrichting van het systeem wat uitbreiding naar ander […]

LIFE – zelfmanagement van functionele achteruitgang bij ouderen

Onze populatie vergrijst en ontgroent en dat zorgt voor grote uitdagingen binnen de gezondheidszorg. Een transformatie naar een proactief systeem, zelfmanagement en ondersteuning door technologie worden regelmatig als oplossingen aangedragen. LIFE speelt hierop in: het richt zich op het ontwikkelen en testen van een technologie ondersteund zelfmanagement programma voor ouderen, voor het ontwikkelen van een […]

Symposium ‘Technologie in de Zorg, nooit te oud om te leren?!’

Voorafgaand aan de promotie van Joan Vermeulen op 16 december jl. heeft er een symposium plaatsgevonden ‘Technologie in de Zorg, nooit te oud om te leren?!’, in Maastricht. Op het symposium werden de resultaten van het project ‘Monitoring van fysieke kwetsbaarheid bij ouderen’ gepresenteerd aan alle ouderen en zorgprofessionals die een bijdrage hebben geleverd aan […]

eLabEL in Mediator

In de Mediator Special ‘ICT in de zorg’, in januari 2015 uitgebracht door ZonMW, wordt aandacht gegeven aan eLabEL. Deelnemer Hans Bloo verwoordt hierin mooi waarom hij deelneemt: “De initiatieven met e-health waren tot nu toe vooral experimenten die los staan van de zorg. Die werden over ons uitgestrooid zonder enig verband. Met eLabEL gaan we vanuit […]

Eerste eLabEL-aanbod

Afgelopen maanden zijn interviews gehouden met zorgverleners uit zorgcentra die deelnemen aan eLabEL. Hierbij is geïnventariseerd welke technologieën zij gebruiken, tegen welke knelpunten zij aanlopen en welke wensen zij hebben voor de toekomst. De huidige zorgverlening is als uitgangspunt genomen: wat doen de zorgverleners nu en bij welke onderdelen kan zorgtechnologie of e-Health de zorgverlening […]

Eerste groepsgesprekken patiënten eLabEL

De eerste stap die genomen is om patiënten actief bij eLabEL te betrekken zijn focusgroepen (discussiegroepen). De afgelopen weken zijn er zeven discussiegroepen uitgevoerd in vier verschillende praktijken. In deze groepsbijeenkomsten kwamen vijf tot zeven patiënten bijeen met dezelfde chronische ziekte: Diabetes, COPD of CVRM (Cardiovasculair Risicomanagement). In deze bijeenkomsten was er aandacht voor de […]