Disclaimer

Deze website is met zorg samengesteld en wij hopen dat u gevonden heeft wat u zocht. Mocht u informatie missen of denkt u dat er onjuistheden op staan neem dan contact op via het contactformulier. Uiteraard bent u ook vrij om contact op te nemen als u vragen heeft.

Copyright en inhoud
Teksten, lay-out, afbeeldingen, artikelen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn ten strengste verboden, tenzij voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend door de projectgroep van eLabEL.
De projectgroep neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op deze website juist en actueel is. Onvolkomenheden kunnen echter niet worden uitgesloten. De gebruiker van deze website dient daarom niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie.

Foto’s
De foto’s van ‘Loes’, ‘Mijnheer van H.’, ‘Marleen’, ‘Nathan’ en ‘Jannie’ zijn eigendom van ZorginBeeld/Frank Muller.