Eerste eLabEL-aanbod

Afgelopen maanden zijn interviews gehouden met zorgverleners uit zorgcentra die deelnemen aan eLabEL. Hierbij is geïnventariseerd welke technologieën zij gebruiken, tegen welke knelpunten zij aanlopen en welke wensen zij hebben voor de toekomst. De huidige zorgverlening is als uitgangspunt genomen: wat doen de zorgverleners nu en bij welke onderdelen kan zorgtechnologie of e-Health de zorgverlening ondersteunen?

Ingegeven door de resultaten uit de interviews werken de bedrijven aan de eerste versie van het eLabEL-aanbod. Dit eerste eLabEL-aanbod bevat een patiëntenportaal met van daaruit ingangen naar een aantal generieke tools, tools gericht op chronisch zieken in het algemeen en tools gericht op patiënten met COPD. De generieke tools betreffen beeldbellen en een zorgschrift.

Chronisch zieken
De tools voor chronisch zieken in het algemeen betreft een conditiecoach voor patiënten met CVRM en voor kwetsbare ouderen. De conditiecoach ondersteunt herstel, verbetering of onderhouden van lichamelijke fitheid. De conditiecoach bestaat uit activiteitenregistratie met bewegingssensoren, online individuele oefentherapie (begeleid met filmpjes) en telemonitoring en feedback met terugkoppeling van de voortgang, motivering en aanpassing van het oefenaanbod.

Patiënten met COPD
De tools voor patiënten met COPD betreffen:
– gepersonaliseerde educatie (bijvoorbeeld over bewegen, gewichtsverlies, werk of medicatie)
– een individueel zorgplan (met o.a. afspraken over de behandeling en behandeldoelen)
– reminders (bijvoorbeeld voor medicijninname of voor een wekelijkse sportieve activiteit)
– monitoring van symptomen en klachten
– voorbereiding van het spreekuurcontact
– communicatie met de zorgverlener
– een conditiecoach specifiek voor patiënten met COPD.

In 2015 wordt gewerkt aan uitbreiding en verbetering van het eLabEL-aanbod. Niet alleen naar nieuwe tools, maar ook naar verdere integratie bijvoorbeeld met huisartsinformatiesystemen.