Onderzoeker

Bent u als onderzoeker geïnteresseerd in eLabEL? Op deze pagina vindt u beknopt informatie over het onderzoek dat binnen eLabEL plaatsvindt. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Vragen
Het onderzoek van eLabEL richt zich op meerdere onderdelen:

Rondom patiënten wordt onderzoek gedaan naar:

 • de verwachtingen die zij hebben op gebied van zorgtechnologieën
 • het gebruiksgemak en de acceptatie van de technologieën
 • de impact van de technologieën op de kwaliteit van de zorg, kwaliteit van leven en zorggebruik
 • de bevorderende en belemmerende factoren bij de implementatie.

Rondom zorgverleners wordt onderzoek gedaan naar:

 • de verwachtingen die zij hebben op gebied van zorgtechnologieën
 • het gebruiksgemak en de acceptatie van de technologieën
 • de impact van de technologieën op arbeidstevredenheid en ervaren zorgverlening
 • de bevorderende en belemmerende factoren bij de implementatie.

Rondom de organisatie van zorg wordt onderzoek gedaan naar:

 • de verwachtingen die stafleden/ managementleden hebben op gebied van zorgtechnologieën
 • de effecten van de geïmplementeerde technologieën en op de kosten van de zorg en de efficiëntie van de zorg
 • benodigde veranderingen in de logistiek en procedures gedurende de implementatie
 • de bevorderende en belemmerende factoren bij de implementatie.

Daarnaast zijn enkele onderzoeksvragen gericht op specifieke zorgtechnologieën die geïmplementeerd worden. Deze vragen richten zicht op de ervaringen met deze technologieën; het gebruiksgemak en de acceptatie; de invloed op zelfmanagement en zelfzorg; de invloed op zorggebruik.

Tot slot vindt specifiek onderzoek plaats naar de technische barrières en mogelijkheden om tot een optimale integratie van technologieën te komen.

Methode
Om op bovenstaande vragen antwoord te kunnen geven vindt het onderzoek gelaagd plaats. Het onderzoek vindt plaats in tien eLabEL-gezondheidscentra. Dit zijn grote gezondheidscentra met ten minste 5000 ingeschreven patiënten en waar ten minste drie huisartsen, een fysiotherapeut en een praktijkondersteuner werkzaam zijn.

Deelnemende zorgverleners krijgen drie maal een enquête: de eerste enquête voordat de implementatie van zorgtechnologieën heeft plaatsgevonden; de tweede en derde enquête na respectievelijk één en twee jaar. Op diezelfde drie momenten vult per centrum ook een patiëntenpanel van 250 patiënten een enquête in. Bovendien wordt een specifieke patiëntengroep uitgenodigd om drie enquêtes in te vullen rondom de specifieke zorgtechnologieën. Tot slot wordt in de deelnemende centra drie maal een uitspoel gemaakt van het huisartsinformatiesysteem en het fysiotherapeut informatiesysteem en worden interviews gehouden met het management van de gezondheidscentra.