Patiënt

Patiënten kunnen deelnemen aan eLabEL als het gezondheidscentrum waar ze zorg krijgen een eLabEL-centrum is. In de gezondheidscentra zelf staat duidelijk aangegeven dat het centrum aan eLabEL deelneemt. In dat geval kunnen patiënten op verschillende manieren deelnemen aan eLabEL:

1. Patiënten leveren input bij het samenstellen van het pakket aan zorgtechnologieën. Dit zal gebeuren door middel van groepsgesprekken en interviews.

2. Patiënten ontvangen zorg in een gezondheidscentrum dat deelneemt aan eLabEL. In dat geval kunnen patiënten gebruik maken van de aangeboden zorgtechnologieën. Een deel van de patiënten wordt uitgenodigd om te participeren in een algemeen patiëntenpanel of in een panel gericht op een specifieke chronische aandoening.

Deelnemen in het algemene patiëntenpanel
Per gezondheidscentrum worden ongeveer 250 patiënten uitgenodigd om deel te nemen aan het algemene patiëntenpanel. In dit panel doen we onderzoek naar de gevolgen van de implementatie van de zorgtechnologieën op het gebied van kwaliteit van zorg, kwaliteit van leven en gebruik van en ervaringen met de technologieën. Er zal drie maal een vragenlijst aan de panelleden verstuurd worden. De eerste vragenlijst wordt verstuurd vóór de implementatie, de tweede vragenlijst wordt één jaar later verstuurd en de derde vragenlijst twee jaar later.

Deelnemen in het specifieke patiëntenpanel
In de gezondheidscentra worden enkele zorgtechnologieën geïmplementeerd die bedoeld zijn voor patiënten met een chronische aandoening. Binnen deze patiëntengroep worden ook vragenlijsten afgenomen. Deze vragenlijsten worden afgenomen op drie momenten. De eerste vragenlijst vindt plaats vóór de implementatie van de technologie; de tweede zes maanden later en de derde 12 maanden later.

Voor beide panels verlopen de uitnodigingen voor deelname via de gezondheidscentra.