Wat is een Living Lab?

In essentie draait het bij een ‘Living Lab’ om experimenteren en co-creatie met echte gebruikers in de echte omgeving. Gebruikers gaan samen met onderzoekers, bedrijven en publieke instellingen op zoek naar nieuwe oplossingen, nieuwe producten, nieuwe services en nieuwe business modellen (ENoLL, 2008). Het eerste gebruik van het concept ‘Living Labs’ voert terug naar het observeren van leefpatronen van gebruikers van een ‘huis voor de toekomst’ (smart/ future home) en naar het inrichten van de openbare ruimte. Steeds vaker wordt het Living Labs concept gebruikt voor het verbeteren van innovatie, gebruik, relevantie en bruikbaarheid van ICT en de toepassing daarvan in de samenleving (Bergval, 2009). In de zorg is het concept nog redelijk nieuw.

Binnen eLabEL betekent het gebruik van het concept Living Lab concreet dat zorgverleners, patiënten, onderzoekers en aanbieders samen zoeken naar een zinvolle samenstelling van bestaande zorgtechnologieën en eHealth applicaties en naar de oplossing om deze op een geïntegreerde manier binnen een gezondheidscentrum aan te bieden. Vervolgens zal het ontwikkelde concept in gezondheidscentra geïmplementeerd worden en zal daar onderzoek plaatsvinden.

Wie zijn onze Living Labs?
Deelnemende gezondheidscentra zijn vooruitstrevend en geloven dat zorg ondersteund door zorgtechnologieën en eHealth de toekomst is. We zoeken tien grotere gezondheidscentra met minimaal 5000 ingeschreven patiënten en waar ten minste drie huisartsen, een praktijkondersteuner en een fysiotherapeut werkzaam zijn. Deze centra worden samen met patiënten betrokken bij de doorontwikkeling van bestaande zorgtechnologieën en eHealth applicaties en bij de integrale implementatie van deze producten binnen de zorg. Vervolgens wordt in de centra de implementatie en het gebruik geëvalueerd.

Ga hier naar de deelnemende centra.