Zorgverlener

Binnen eLabEL worden in tien gezondheidscentra bestaande zorgtechnologieën en eHealth applicaties geïmplementeerd en geëvalueerd. eLabEL is in een innovatief onderzoeksproject waarbij de betrokkenheid vanuit de deelnemers groot is. De duur van het onderzoek bedraagt drie jaar.

Wat wordt van een gezondheidscentrum verwacht?
Gezondheidscentra denken actief mee over de vraag hoe en onder welke voorwaarden bestaande zorgtechnologieën geïntegreerd kunnen worden binnen hun zorgverlening. In de gezondheidscentra worden bestaande zorgtechnologieën geïmplementeerd en de zorgverleners en patiënten gaan deze gebruiken.

Jaarlijks worden enquêtes gehouden onder huisartsen, praktijkondersteuners en fysiotherapeuten. Deze enquêtes gaan bijvoorbeeld in op de ervaringen met de zorgtechnologieën. Maar ook op veranderingen in de organisatie van de zorg en de arbeidstevredenheid. Ook wordt jaarlijks een extractie gemaakt uit het huisartsinformatiesysteem (HIS) en het fysiotherapie-informatiesysteem (FIS). Dit deel van het onderzoek geeft inzicht in veranderingen in de omvang van de zorg (aantallen consulten, verwijzingen, prescripties). De extractie vindt drie maal plaats: vóór de implementatie en één en twee jaar na de implementatie. Verder zullen interviews worden gehouden met leden van de managementteams van de centra.

Per gezondheidscentrum participeren circa 250 patiënten in een patiëntenpanel. Patiënten in dit panel vullen één maal per jaar een enquête in. Deze enquête gaat in op de ervaringen met en het gebruik van de zorgtechnologieën. Ook wordt hierin navraag gedaan naar de ervaren kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven. De enquêtes worden afgenomen vóór de implementatie en één en twee jaar na de implementatie.

In de gezondheidscentra worden enkele zorgtechnologieën geïmplementeerd die bedoeld zijn voor patiënten met een chronische aandoening. Binnen deze groep wordt ook op drie momenten een enquête afgenomen. De eerste vóór de implementatie van de technologie, de tweede zes maanden later en de derde 12 maanden na de implementatie.

Wat krijgt een gezondheidscentrum terug?
Deelnemende gezondheidscentra participeren in een innovatief project en lopen voorop op het gebied van gebruik van zorgtechnologie. Het projectteam ondersteunt de centra bij de implementatie van zorgtechnologieën en bij het vinden van de financiering van de nieuwe zorgverlening. Daarnaast profiteren deelnemers van overzichtstabellen van het handelen van de praktijk op een beveiligde portal. Hierin staan de gegevens die afkomstig zijn uit de HIS en FIS afgezet tegen landelijke gegevens.

Wilt u deelnemen?
Als u interesse heeft om als gezondheidscentrum te participeren in eLabEL neem dan contact met ons op.