eLabEL in Mediator

In de Mediator Special ‘ICT in de zorg’, in januari 2015 uitgebracht door ZonMW, wordt aandacht gegeven aan eLabEL. Deelnemer Hans Bloo verwoordt hierin mooi waarom hij deelneemt: “De initiatieven met e-health waren tot nu toe vooral experimenten die los staan van de zorg. Die werden over ons uitgestrooid zonder enig verband. Met eLabEL gaan we vanuit de eerstelijns zorg zelf een samenhangend geheel opbouwen. Beloftevolle losstaande e-health-toepassingen bundelen we, zodat ze integraal bruikbaar worden binnen een multidisciplinair gezondheidscentrum. Ik verwacht dat we hiermee in de toekomst met minder mensen de grote groepen patiënten die op ons afkomen, goed kunnen verzorgen.” Lees hier het hele artikel.