Werving centra

Zeven centra hebben inmiddels toegezegd mee te doen. Deze praktijken zitten verspreid over Nederland, van Groningen tot Hoensbroek en van Den Haag tot Veenendaal. Ze variëren daarnaast in de mate waarin ze nu al zorgtechnologieën en eHealth gebruiken. (meer…)

Ontwikkeling eHealth platform

Bij eLabEL staat co-creatie voorop. Inmiddels zijn er diverse sessies geweest waarin zorgverleners en bedrijven input hebben gegeven ten aanzien van de ontwikkeling van een eHealth-platform. Dit is als volgt samen te vatten: (meer…)

Uitdagingen bij co-creatie

Binnen eLabEL staat co-creatie voorop. Zorgverleners, patiënten, onderzoekers en bedrijven werken nauw samen om te komen tot een zinvol pakket van bestaande zorgtechnologieën en eHealth-applicaties die de eerstelijnszorg kunnen ondersteunen. Dat co-creatie van belang is, daar zijn alle stakeholders van eLabEL het over eens. Dat wil echter niet zeggen dat co-creatie makkelijk is om te doen. Wanneer je samenwerkt met mensen met verschillende achtergronden, belangen of voorkeuren kom je onderweg soms voor uitdagingen te staan. (meer…)

Pervasive Health 2014 conference

Twee weken geleden is het eLabEL project gepresenteerd op de Pervasive Health 2014 conferentie in Oldenburg, Duitsland. Dit mocht de belangstelling genieten van verschillende universiteiten, onderzoeksinstituten en bedrijven uit Europa en Amerika. Er werden vooral veel vragen gesteld over het Living Labs concept: Hoe is dit binnen eLabEL opgezet? Waar bevindt zich het lab precies? Hoe worden eindgebruikers betrokken? (meer…)

Ontwikkeling handleiding ‘Value Case voor eHealth in de Eerstelijnszorg’

Onduidelijkheid over realistische doelen, mogelijke barrières en ervaren meerwaarde van eHealth in de eerstelijnszorg voor verschillende stakeholders belemmert structurele implementatie en opschaling van eHealth. CCTR heeft in het kader van het programma ‘Actieplan eHealth’ van ZonMw een subsidie gehonoreerd gekregen voor een project dat beoogt om een handleiding te ontwikkelen voor het maken van een ‘Value Case eHealth Eerstelijnszorg’. De handleiding zal stakeholders handvatten bieden bij het creëren van een gezamenlijke visie, het formuleren van realistische doelen, en het creëren van draagvlak waardoor zij samen de grootschalige implementatie van eHealth kunnen versnellen. De behoeften, belangen en rollen van patiënten, zorgprofessionals, bedrijven, en zorgverzekeraars bij implementatie van eHealth in verschillende eerstelijnsgezondheidscentra die aan eLabEL meedoen zullen in kaart gebracht worden. Ervaringen uit deze praktijken worden met elkaar verbonden in een handleiding die het gebruik van value case methodieken toepasbaar maakt voor stakeholders in de eerstelijnszorg. Watch Full Movie Online Streaming Online and DownloadRoblox HackBigo Live Beans HackYUGIOH DUEL LINKS HACKPokemon Duel HackRoblox HackPixel Gun 3d HackGrowtopia HackClash Royale Hackmy cafe recipes stories hackMobile Legends HackMobile Strike Hack

eLabEL op de “International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare”

Het eLabEL project zal zich presenteren op de 8e internationale conferentie over “pervasive computing technologies for healthcare”, dat 20 tot 23 wordt gehouden in Oldenburg, Duitsland. Op deze prestigieuze conferentie worden de nieuwste inzichten gepresenteerd op het gebied van patiënten zelf-management, het ontwerp van eHealth technologie en het gebruik van slimme technologie binnen de gezondheidszorg. (meer…)

Derde bedrijvendag levert interessante vragen op

De eerste interviews met zorgverleners hebben plaats gevonden. De resultaten hiervan zijn 22 maart 2014 teruggekoppeld aan de bedrijven die participeren in eLabEL. Dit leverde interessante gespreksstof en prikkelende vragen op. Zo vinden bedrijven vaak wel financiering voor het opstarten van zorgtechnologieën, maar bij grootschalige uitrol zijn ze afhankelijk van anderen en stranden innovaties regelmatig. Ook als de effectiviteit onomstotelijk vast staat. (meer…)

Vijftig-plussers positief over gebruik van technologie in de eerstelijnszorg

Vijftigplussers staan over het algemeen positief tegenover het gebruik van technologie in de eerstelijns zorg. Dit blijkt uit een verkennende studie die recent gepubliceerd is. Vijftigplussers hebben een hoge intentie om telecare en eHealth technologieën daadwerkelijk te gaan gebruiken. Tijdsbesparing, meer comfort en een veilig gevoel waren de meest genoemde voordelen van zorgtechnologie. (meer…)