Adviesraad

Er is een adviesraad opgericht om commitment in het veld te bevorderen en reflectie te geven op de plannen vanuit de visie en het werkveld van de organisaties en hun leden. In de adviesraad hebben de volgende organisaties zitting:

Huis voor de Zorg: www.huisvoordezorg.nl
Ineen: www.ineen.nl
Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF): www.fysionet.nl
Nederlands Huisartsengenootschap (NHG): www.nhg.org
Nictiz: www.nictiz.nl
Zorgverzekeraars Nederland (ZN): www.zn.nl

Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVVPO): www.nvvpo.nl (agendalid)