Symposium ‘Technologie in de Zorg, nooit te oud om te leren?!’

Voorafgaand aan de promotie van Joan Vermeulen op 16 december jl. heeft er een symposium plaatsgevonden ‘Technologie in de Zorg, nooit te oud om te leren?!’, in Maastricht. Op het symposium werden de resultaten van het project ‘Monitoring van fysieke kwetsbaarheid bij ouderen’ gepresenteerd aan alle ouderen en zorgprofessionals die een bijdrage hebben geleverd aan het project en andere geïnteresseerden.

Bijzonder waren de verhalen van ervaringsdeskundigen. Zo heeft Harry van der Heijden verteld hoe hij als ouderenvertegenwoordiger actief is betrokken in het onderzoeksteam tijdens de ontwikkeling van technologie en meneer Cottaar heeft verteld over zijn ervaringen met het dagelijkse gebruik van een monitoring en feedback systeem waarmee hij zelf zijn fysieke functioneren in de gaten hield gedurende een half jaar. Daarnaast hebben verschillende onderzoekers van CCTR tijdens de workshoprondes op een interactieve manier laten zien wat er mogelijk is met eHealth, robots en hoe eindgebruikers betrokken kunnen worden bij het ontwikkelproces. Martine Huygens en Wendy d’Hollosy hebben namens het eLabEL projectteam samen met Ben Janssen van Cubigo gediscussieerd met de aanwezigen over het gebruik van eHealth applicaties in de eerstelijnszorg.