Marleen

Het verhaal van Marleen beschrijft onze visie op de toekomst van de eerstelijnsgezondheidszorg:

Marleen is één van de huisartsen in zorgcentrum Dichterswijk. Hier zorgt ze samen met een paar andere huisartsen, POH’ers (waaronder Loes) en een aantal fysiotherapeuten voor de mensen in de Dichterswijk. In deze wijk wonen allerlei soorten mensen en dus ziet ze ook van alles langskomen op het spreekuur. Van ouders met kleine kinderen tot de bejaarden die in het grote complex met aanleunwoningen dat in de wijk staat wonen.

Dankzij het systeem waarmee de praktijk werkt, kan ze eenvoudig overzicht houden over de patiënten met chronische aandoeningen in haar praktijk. Zodra er een exacerbatie dreigt bij een patiënt, zoals vandaag bij Meneer van H. die COPD heeft, wordt er automatisch een video-consult ingepland. Van tevoren krijgt ze hiervan een melding met een overzicht van de waarden waarop het systeem heeft bepaald dat een afspraak noodzakelijk is. Als het video-consult begint krijgt Marleen vervolgens naast een scherm waarop ze Meneer van H. kan zien, ook een overzicht van met zijn meest recente COPD-gerelateerde waarden en curves die de ontwikkeling van die waarden over tijd aantonen. Die waarden zijn onder andere afkomstig van de spirometer die Meneer van H. van de praktijk heeft gekregen en waarvan de gemeten waarden automatisch worden doorgestuurd naar het systeem.

Ook geeft het systeem dat de praktijk gebruikt Marleen veel inzichten over haar patiëntenpopulatie en hoe goed haar praktijk het precies doet. Door een aantal slimme technieken kan het systeem trends ontdekken binnen haar populatie: Wanneer begint de griep? Welke patiënten reageren goed op een bepaald medicijn? En welke juist niet? Met behulp van deze informatie geeft het systeem aanbevelingen voor het behandelen van individuele patiënten. Daarnaast geven patiënten regelmatig via de website van de praktijk aan wat zij van de geleverde zorg vinden door vragenlijsten in te vullen. Op deze manier krijgt Marleen inzicht in het presteren van de praktijk en de gebieden waarop zij zich nog kunnen verbeteren.