Nathan

Het verhaal van Nathan beschrijft onze visie op de toekomst van de eerstelijnsgezondheidszorg:

Nathan is de fysiotherapeut bij zorgcentrum Dichterswijk. Hier behandelt hij een breed scala aan patiënten, die veelal worden doorgestuurd door de huisartsen van het zorgcentrum. Zijn behandelingen vinden niet alleen op de praktijk zelf plaats. Nathan laat mensen thuis ook veel aan de slag gaan met behulp van online oefenen. Voor een individuele patiënt stelt hij dan een oefenschema op: die en die oefening op maandag, die oefening op woensdag, enzovoort. De patiënt kan dit overzicht thuis inzien en oefenen aan de hand van filmpjes waarop elke oefening voorgedaan wordt. Omdat mensen moeten aangeven of ze een oefening hebben gedaan is het voor Nathan gelijk inzichtelijk welke patiënten wel en niet hun oefeningen doen. Indien nodig kan hij ze dan hierop aanspreken bij een volgend consult. Op zijn eigen computer kan vervolgens eenvoudig de voortgang in de gaten houden en bespreken op een volgend consult. Indien nodig, past hij dan het behandelplan aan.

Daarnaast laat Nathan een groot aantal chronisch zieke patiënten in de gaten houden met draagbare sensoren. Deze meten hoeveel iemand beweegt en hoe iemand zijn activiteit verdeelt over de dag. Misschien beweegt een patiënt ’s morgens wel teveel waardoor deze ’s avonds doodmoe is. In dat geval raadt een mobiele app de patiënt aan om ’s morgens rustig aan te doen. Op die manier kan een patiënt ondersteund worden in het omgaan met een chronische aandoening.