Route

Om een innovatie van deze omvang met zoveel stakeholders te bereiken is het van belang dat er holistisch ontwerp plaatsvindt. Een dergelijke aanpak kenmerkt zich door:

Ontwerp voor en met eindgebruikers
De samensmelting van technologieën moet aansluiten bij de wensen, eisen en gebruikscontext van de zorgverlener en de patiënt. Door middel van co-creatie worden zorgverleners en patiënten actief betrokken in het samenvoegingsproces. Dit zorgt ervoor dat de technologie ‘ook van hen’ is, wat weer leidt tot een hogere acceptatie. Het zal aanvankelijk nog open zijn welke technologieën zullen worden geïmplementeerd. Dit is afhankelijk van de co-creatie bijeenkomsten en gesprekken met bedrijven waaruit moet blijken welke kansen en barrières er liggen. We zullen niet het wiel opnieuw gaan uitvinden. Bestaande en bewezen technologieën vormen de basis voor geïntegreerde technologie-ondersteuning voor de eerstelijnszorg.

Focus op implementatie
Techniek moet niet alleen nuttig zijn en eenvoudig in gebruik, maar moet ook aansluiten op de werkprocessen binnen een organisatie en voldoen aan de wensen van degenen die beslissen over de aankoop van een technologie. Daarom zal hiervoor vanaf het begin van het ontwikkelingstraject aandacht zijn. Factoren die van invloed zijn op een succesvolle implementatie zullen boven tafel worden gehaald en worden vertaald naar geïntegreerd technologie-ontwerp en een implementatieplan.

Een duurzame oplossing via business modeling
Een technologie die langere tijd meegaat heeft meer nodig dan een eenmalige investering. Er moet een business model worden ontwikkeld waarin het gebruik van de technologie wordt bekostigd en waarin de belangen van alle stakeholders tot volle tevredenheid zijn verwerkt. En aangezien we een innovatieve technologie ontwikkelen met allerlei stakeholders zal ook dit business model innovatief zijn. Vanaf het begin zullen we daarom een sterke focus plaatsen op de ontwikkeling van dit business model en hiermee aan de slag gaan. Samen met alle betrokken stakeholders.

Systematische evaluaties
Tijdens het ontwikkelproces zullen we herhaaldelijk de samengevoegde technologie testen met gebruikers om deze verder te kunnen verbeteren. Daarnaast zullen we ook het effect van het gebruik vaststellen. Zodoende kunnen we niet alleen aantonen dat de technologie gebruikt wordt, maar ook hoe deze wordt gebruikt. Tot slot kijken we of de samensmelting van technologieën een gunstig effect heeft op de gezondheid van patiënten, tevredenheid van alle gebruikers, en of we een efficiencyslag binnen eerstelijnszorgpraktijken hebben bereikt.