Waarom eLabEL

Tal van zorgtechnologieën zijn de laatste jaren ontwikkeld. Denk daarbij bijvoorbeeld aan domotica (voor woningautomatiseringssystemen), autonome monitoring (waarbij met sensoren bijvoorbeeld patronen van beweging worden herkend) teleconsultatie (een zorgverlener op afstand raadplegen), eHealth (bijvoorbeeld via internet een beweegprogramma volgen), informatie- en communicatietechnologie (bijvoorbeeld elektronische patiëntendossiers of leefstijlapps) en technologische hulpmiddelen (zoals een opsta-hulp of een traplift).

In het beleid zijn de verwachtingen ten aanzien van deze toepassingen hoog gespannen. Technologie wordt gezien als één van de oplossingen om in de naaste toekomst te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar zorg bij een afnemend aantal zorgverleners. Bovendien moet het helpen om burgers betere mogelijkheden te geven om zelf de regie te voeren en zelfredzaam te zijn. [Bron: NIVEL Overzichtstudies. Technologie in de zorg thuis. Nog een wereld te winnen. NIVEL/CCTR]

In de praktijk is het lastig om technologie in de zorg daadwerkelijk te realiseren. En ook ontbreekt het nog aan grootschalig onderzoek om de precieze effecten in kaart te brengen. Met eLabEL zal deze realisatie en dit grootschalige onderzoek wel plaats gaan vinden. In de tien grote gezondheidscentra zullen bestaande zorgtechnologieën en eHealth applicaties als geïntegreerde elektronische ondersteuning worden aangeboden. Waarbij vervolgens onderzoek plaatsvindt rondom de volgende vraagstellingen:

1) wat is de impact van de implementatie van geïntegreerde elektronische ondersteuning vanuit het perspectief van de patiënt, de zorgverlener en de organisatie?
2) wat zijn de technische barrières en mogelijkheden bij de integratie van bestaande zorgtechnologieën en e-health applicaties?
3) wat zijn effectieve implementatiestrategieën voor zorgtechnologieën en eHealth applicaties in de eerste lijn?